צרו קשר

שאלות, הצעות או בקשות לנושאים שתרצו לקרוא עליהם אפשר לשלוח כאן.
אני אשמח להכיר עורכות ועורכי בולט ג'ורנל, בעברית ובכלל, נוספים ולהיות בקשר.